PLEUNPUNG

1,081,254 SUBSCRIBERS


"อยากเห็นเพื่อนๆมีความสุขและสนุกกับเรื่องกิน"

ช่องที่จะพาทุกคนไปชิม ไปกิน ไปลองของอร่อยหรือของแปลกอันไหนที่ว่าเจ๋งอร่อยหรือแปลก ไม่กล้ากินเราจะกินแล้วรีวิวให้ท่านเอง

CLIPS

VIDEO FOR FUN, RELAXATION WITH LAUGHTER, ALSO WAITING FOR YOU